ภาพกิจกรรม
Nitro GrandPrix
วันที่ : 26-02-2020
Nitro GrandPrix
Date : 9 February 2020
Track : Huge R/C Circuit 
Class : 
1/10 GP Touring Car
1/8 GP Racing Car
1/8 GT Car
Information https://www.facebook.com/hugerccircuit
Race Report

Sponsors