ภาพกิจกรรม
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมการแข่งขัน BIRC 2017 @ HUGE RC Circuit (7 - 8 ตุลาคม)
วันที่ : 06-07-2015

Date: 7- 8 October 2017

Track: HUGERC Circuit, Bangkok Thailand

BIRC 2017 Classes:

1.1/10 Touring Car Modified

2.1/10 Touring Car Open BL 13.5T

3.1/10 Touring Car Non-Boost BL 13.5T

4.1/10 Formula1 Non-Boost 21.5T

5.25 Seconds

6.1/10 GP Touring Car

7.1/8 GP Racing Car

8.1/8 GT

EntryFee: 600THB/ 1class

Schedule:

Saturday:(October 7)

-Practice from 8:00 - 12:00 and Qualify 1 - 3 from 13.00-18.00

Sunday:(October 8)

-Free Practice for all classes from 8.00 - 9.00

-Qualify 4 - 5 from 9.30

-The first final will start at 13.00

-Prize celemony 19:30 - 20:30

Qualifying

EP Classes:

-Heat duration 5 minutes in all EP classes. (Total 5 rounds of Qualify)

-Best 1 qualify result (Laps and time) will be use for group the Main final.

GP Classes:

-5minutes warm-up before start the heats.

-Duration 5 minutes for 1/10GP and 1/8GP (Total 4 rounds of Qualify)

-Duration 7 Minutes for 1/8 GT (Total 4 rounds of Qualify)

-Best 1 qualify result (Laps and time) will be use for group the Main final.

Final

EP Classes:

-3 Final, duration 5 minutes in all classes and main.

-Best 2 out of 3 final will be use as point

GP Classes:

-5minutes warm-up before start the final.

-Single final duration 30 minutes for A main.

-Single final dutation 20 minutes for B main.

 

BIRC2017 Classes Technical:

1.1/10 Touring Car Modified

Chassis:Any4wd Touring Car scale 1/10

Motor:Anymotor from any brand available on the market is ALLOWED.

Battery:HardcaseLipo 2 cells 7.4V

BodyShell & Wing: Only Touring car 190mm body.

Tires:SweepRacing or RIDE tires with HUGE RC sticker mark, availabe at track.

Weight:Readyto run not under 1350g


2. 1/10 Touring Car Open BL 13.5T

Chassis:Any4wd Touring Car scale 1/10

Motor:Any13.5T motor that available on the market. (3000KV / 2.0Amp limit)

Battery:HardcaseLipo 2 cells 7.4V

BodyShell & Wing: Only Touring car 190mm body.

Tires:SweepRacing or RIDE tires with HUGE RC sticker mark, availabe at track.

Weight:Readyto run not under 1350g

 

3.1/10 Touring Car Non-Boost BL 13.5T

Chassis:Any4wd Touring Car scale 1/10

ESC:Anybrand allowed, ONLY RUN ON BLINKY MODE

Motor:Any13.5T motor that available on the market. (3000KV / 2.0Amp limit)

Battery:HardcaseLipo 2 cells 7.4V

BodyShell & Wing: GT Car 190mm body or Touring car 190mm body allowed.

Tires:SweepRacing or RIDE tires with HUGE RC sticker mark, availabe at track.

Weight:Readyto run not under 1350g

 

4.1/10 Formula 1 Non-Boost 21.5T

Chassis:Any2wd F1 chassis with direct drive or solid axle allowed.

ESC:Anybrand allowed, ONLY RUN ON BLINKY MODE

Motor:Any21.5T motor that available on the market. (2000KV / 1.2Amp limit)

Battery:HardcaseLipo 2 cells 7.4V

BodyShell & Wing: Only Formula 1 type body allowed.

Tires:GQProducts F1 tires with HUGE RC sticker mark, availabe at track.

Weight:Ready to run not under 1050g

5. 25 Seconds

Chassis:Any1/10 scales EP car

ESC& Motor & Motor: Un-Limit

BodyShell & Wing & Tires: Un-Limit

Weight:Un-Limit

Rules:Lap faster than 25second will not be count.

 

6.1/10 GP

Chassis:Any4wd Touring Car 200mm

Engine:Maximum2.1CC **All cars must use INS-BOX**

BodyShell & Wing: Only Touring car 200mm body.

Tires:MATRIXand GQ Products tires with HUGE RC sticker mark, availabe at

track.

 

7.1/8 GP Racing

Chassis:Any4wd 1/8 GP Racing

Engine:Maximum3.5CC **All cars must use INS-BOX**

BodyShell & Wing: Any Body shell for 1/8 GP Car.

Tires:MATRIXand GQ Products tires with HUGE RC sticker mark, availabe at

track.

 

8.1/8 GT

Chassis:Any2wd or 4wd GT/Rally cars. Base on Off-Road car only.

Engine:Maximum3.5CC

Clutch:Onlybuggy based 2, 3, or 4 shoes systems, No Centax.

Transmission:Onlyshaft drive allowed. Single speed or two-speed only

BodyShell & Wing: Any Body shell for GT Car.

Wheels/tires:SweepRacing and GRP tires with HUGE RC sticker mark, availabe

attrack.

* Gyro is not accepted for all classes *


Prize:

-All classes Top Qualified will got the TQ trophies.

-A Main final position 1-5 will got trophies and 1-3 for B Main.

-Lucky draw items will do after the race finish.

 

Lucky Draw Prize:

All drivers will have a chance for lucky draw prize follow 1 entry/1 coupon


Accommodation

-Maple Hotel

http://www.maplethai.com/

Hotelto track is about 20 mins by Taxi.

Roomrate are 2,650THB for double rooms include breakfast.


-The resident airport and spa

http://www.residenceairport.com/#!/page_info

Hotelto track is about 10 mins by Taxi.

Roomrate are 1,300THB for double rooms include breakfast.

Registere-mail : surikarn@hotmail.com


Sponsors